Mental Health Investment

Monday 22nd July

As part of our commitment to Health and Wellbeing within Cadwaladers. It is our pleasure to announce Dan Collins as our new Mental Health First Aider at Cadwaladers.

Mental Health is a growing concern worldwide and Dan approached the company interested in bringing this support to Cadwaladers, in order to benefit our staff and customers. Dan is currently a supervisor in our Mermaid Quay store and has recently completed his Mental Health First Aid course. He will be on hand to support all our teams confidentially if they are struggling inside or outside of work.

Dan has struggled with his own mental health himself and recognises that sometimes it is hard to find someone to speak to with no prejudice. Ensuring our staff are mentally fit will means better customer service for our customers and a happier, healthier working environment.

We will be rolling out Dan’s new skills soon and we are proud to invest and support Mental Health in the workplace.

We are very proud to be recognised as an investor in people gold employer.

Discover your local Cadwaladers Store on our map and follow us on our social media channels FacebookTwitter and Instagram for all the latest news.


Fel rhan o’n hymrwymiad at Iechyd a Lles o fewn Cadwaladers. Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi mai Dan Collins yw Swyddog Cymorth Cyntaf Iechyd y Meddwl Cadwaladers.

Mae iechyd y meddwl yn bryder cynyddol ledled y byd a daeth Dan at y cwmni â diddordeb mewn darparu cymorth i Cadwaladers, er mwyn helpu ein staff a chwsmeriaid. Ar hyn o bryd, mae Dan yn gweithio fel goruchwyliwr yn ein siop yn Mermaid Quay ac wedi cwblhau ei gwrs Cymorth Cyntaf Iechyd y Meddwl yn ddiweddar. Bydd ef wrth law i roi cymorth i’n holl dimoedd yn hyderus os ydynt yn cael trafferth yn y gwaith neu du hwnt i’r gwaith.

Mae Dan wedi cael trafferth gydag iechyd meddwl ei hunain ac yn cydnabod bod hi’n anodd dod o hyd i rywun heb ymrwymiad i siarad â nhw ar adegau. Mae sicrhau bod ein staff yn iach o ran eu meddyliau yn golygu gwell gwasanaeth i’n cwsmeriaid ac amgylchedd gweithiol iachach a hapusach.

Byddwn ni’n cyflwyno sgiliau newydd Dan cyn bo hir ac rydyn ni’n falch i fuddsoddi a chefnogi Iechyd Meddwl yn y gweithle.

Rydyn ni’n falch iawn ein bod ni’n cael ein cydnabod yn gyflogwr aur Investors in People.