Danteithion Creme Egg

Mae ein detholiad Creme Egg wastad wedi bod yn destun siarad oherwydd ein syndi hufen ia Creme Egg a’n siocled poeth Creme Egg. Ond nawr mae dewis newydd gyda ni i’w rhannu. Gadewch i ni gyflwyno ein creadigaeth ddiweddaraf, Waffl Creme Egg. Ar gael yn ein holl siopau yng Nghymru a Gerddi Trentham, Stoke-on-Trent.

Creme Egg Treats

Our Creme Egg range has always been the talk of the town with our Creme Egg ice cream sundae and Creme Egg Hot Chocolate. But now we have a new product to share with you. Introducing our latest creation the Creme Egg Waffle. Available in all our stores in Wales and Trentham Gardens, Stock-on-Trent.