Cadw ein calonnau’n mynd

Codwr Arian Hanner Marathon Caerdydd ar gyfer British Heart Foundation Mae Cadwaladers yn falch o gefnogi British Heart Foundation fel eu Helusen y flwyddyn 2019. Mae British Heart Foundation yn ariannu ymchwil i glefydau’r galon a chylchrediad y gwaed. Clefyd y galon, Strôc, Diabetes, maen nhw i gyd yn gysylltiedig ac yn lladd 1 ym

Keeping our Hearts running

Cardiff Half Marathon Fundraiser for the British Heart Foundation Cadwaladers is proud to support the British Heart Foundation as their Charity of the year 2019. British Heart Foundation funds research into heart and circulatory diseases. Heart disease, Stroke, Diabetes, they’re all connected and kills 1 in 4 in the UK. Therefore, the research is still